Main Menu
Events

ISEAIM 2021- 1st International Symposium on Evidence-based Artificial Intelligence and Medicine

Wei Tech ANG、Ji BAO、Kevin CAI、Lin CAO、Joyce CHAN、Simon FONG、Jianwei HUANG、Jinhan KIM、Anna KOU、Simon LEE、Dennis LEE、Siu-wai LEUNG、Duoduo LI、Gaoyang LI、Shipeng LI、Hongbin LIU、Jianping LIU、Xiao LIU、Chunli LU、Xuelei MA、Andrew MORRIS、Kia NAZARPOUR、Claudia PAGLIARI、Xueping QUAN、Dave ROBERTSON、Ian SIMPSON、Zhenglong SUN、Thanasis TSANAS、Efstratios TSOUGENIS、Maggie WANG、Martin WONG、Honghan WU、Jeremy C WYATT、Le YU、Benny ZEE、Yunshi ZHONG

AIRS

Sep.

25

10:00-22:00

ZOOM Cloud Meeting

Adversarial Deep Learning in Digital Media Security & Forensics

Z. Jane Wang

University of British Columbia

Aug.

06

10:00-11:30

ZOOM Cloud Meeting

International Symposium on Artificial Intelligence and Robotics for Society-Technologies at Inflection Point

Yangsheng Xu、Wenhua Ding、Wen Gao、James Heckman、Vijay Kumar、Shipeng Li、Zhiquan Tom Luo、Yunhe Pan、David Robertson、Harry Shum、Yu Sun、Haifeng Wang、Shafei Wang、Manqing Wu、Jing Xiao、Qiang Yang、Qinping Zhao

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Apr.

25-26

 

Administration Building, CUHK-Shenzhen, Online: Bilibili

WOPS20 – Workshop on Optimization, Probability, and Optimization

Andre Milzarek、Daniel Rudolf、Viacheslav Natarovskii、Ernest Ryu、Björn Sprungk、Yingjie (Tom) Fei、Huajie Qian、Xiaowei Zhang、Yang Liu、Anthony Man-Cho So、Andi Wang、Wenpin Tang、Fred Roosta

AIRS

Dec.

04-06

 

CUHK-Shenzhen, ZOOM Cloud Meeting

Enabling crowd intelligence with city-scale NB-IoT networks

Guoliang Xing

The Chinese University of Hong Kong

Nov.

23

11:45-11:45

腾讯会议

多机器人协同调度——从学术研究到产业应用

Zhanghua Fu

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Nov.

24

16:00-17:00

腾讯会议

Buying from your neighbours: New distributed optimization and pricing design

Lingjie Duan

Singapore University of Technology and Design

Nov.

19

16:00-17:00

腾讯会议

大规模智能体强化学习:算法与系统

Weinan Zhang

Shanghai Jiao Tong University

Nov.

17

16:00-17:00

腾讯会议

Service Caching in Mobile Edge Computing

Angela Yingjun Zhang

The Chinese University of Hong Kong

Nov.

12

16:00-17:00

腾讯会议

Nov.

10

16:00-17:00

腾讯会议

Pages