Main Menu
Events

Frontiers in AI and Robotics (FAIR) 2020:Grand Challenges and Opportunities

Yinyu Ye、Oussama Khatib、Benjamin Van Roy、Xiaoping Chen、Le Song、Harry Shum、Helen Meng、Youjun Xiong、Li Zhang、Ming Zhou、Shipeng Li、Jianwei Huang、Qiang Yang、Tong Zhang、Guoliang Xing、Jiannong Cao、David Zhang、Kwok Wai AU

AIRS、The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Jul.

19-20

 

ZOOM Cloud Meetings, Bilibili

Jul.

08

11:00-12:00

AIRS 13 Floor

5G Cloud, AIoT and Edge Computing

Kai Hwang

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Jun.

24

10:00-11:30

Jun.

17

15:30-17:00

ZOOM Cloud Meetings

Soft Actuators and Soft Robots

Jian Zhu

AIRS, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Jun.

11

11:00-12:00

ZOOM Cloud Meetings

May

20

11:00-12:00

ZOOM Cloud Meetings

AIRS "Rising Star" Young Scholar Forum

Oussama Khatib、Sethu Vijayakumar

Standford University, University of Edinburgh

Nov.

09-10

 

Coli Hotel, CUHKSZ, AIRS